top of page

ארגונים ידידותיים לעובדות בגיל המעבר

נשים בגיל המעבר מהוות כ- 11% מכוח העבודה במדינות המפותחות , הן משולבות בכל ענפי התעשייה, למשה, בגילאים אלה שבין 45-60, נשים מגיעות לשיא הקריירה ולרוב הן חופשיות יותר מגידול ילדים קטנים. במקביל, שינויים הורמונליים טבעיים גורמים לנשים רבות לתסמינים המקשים על התפקוד היומיומי: גלי חום, הפרעות שינה עייפות, כאבי מפרקים, קושי בריכוז ועוד.
 

מספר מחקרים שנעשות בעולם הראו כי ההשפעה של גיל המעבר על מקום העבודה דרמטי וגורם להפסד ימי עבודה רבים ואף לעזיבת מקום העבודה. מסיבה זו, במקומות עבודה רבים הונהגו תקנונים והמלצות לתמיכה של מקום העבודה בנשים בגיל המעבר, למניעת נשירתן.

נוגה-פם מציעה ייעוץ ולווי לארגונים המבקשים ליצור סביבה תומכת לנשים בגיל המעבר. יד ביד עם הנהלת הארגון ועם דרג הביניים ניצור תהליך שינוי הכולל כתיבת תקנון המותאם לתנאי העבודה ולסוג הארגון והטמעתו בעבודה הארגון.

bottom of page