top of page
לחצן מצוקה אישי לבטחון בתוך הבית - Relyon Ai

לחצן מצוקה אישי לבטחון בתוך הבית - Relyon Ai

 • מידע נוסף

  אפליקציית ההצלה מאפשרת לקרוא לעזרה באופן חשאי וללא מגע יד, באמצעות לחצן מצוקה קולי. אמירת מילת קוד אישית תשלח קריאת חירום לא/נשי קשר אשר הוגדרו מראש. הם יקבלו מיקום בזמן חירום ושיחה. האפליקציה מאפשרת גם לפתוח קבוצות לאיתור עדכני של משפחה וחברות/ים.

  בימי המלמה השירות ניתן לראשונה בחינם. לינק לאתר

 • אופן הפנייה לשירות

  מילוי טופס מקוון באתר שלאחר ישלח קישור ישיר להורדת האפליקצייה

 • תאריך עדכון

  22.11.2023

bottom of page