top of page
הבית לנשים דתיות גאות - בת קול

הבית לנשים דתיות גאות - בת קול

 

 • מידע נוסף

  בת קול הוקמה בידי נשים שאינן מוותרות על זהותן הדתית, וגם לא על זכותן לממש את חייהן כלסביות, ביסקסואליות, טרנסיות וקוויריות. אנו פועלות על מנת לאפשר לנשים הלטב"קיות הדתיות חיים של אמת ואהבה, חיים של שיתוף ושוויון, חיים של שלמות וקבלה בחברה הדתית.

  אתר

 • אופן הפנייה

  klita@bat-kol.org 
  info@bat-kol.org

 • תאריך עדכון

  7.4.2024

bottom of page