top of page
עמותת אלסיואר – תנועה פמיניסטית ערבית (ע"ר)

עמותת אלסיואר – תנועה פמיניסטית ערבית (ע"ר)

 

 • מידע נוסף

  אל-סיוואר" היא תנועה פמיניסטית ערבית פלסטינית עצמאית הנאבקת נגד כל צורות הדיכוי. מנקודת מבט זו, אל-סיוואר סבורה כי תקיפות מיניות הן תופעה חברתית שבה נשים וילדים נופלים קורבן בשל חולשתם החברתית.

  אתר

 • אופן הפנייה

  04-8514038  /  048533044/  0523-743311   

  assiwar@gmail.com

 • תאריך עדכון

  7.4.2024

bottom of page